Clusterondersteuning

De clusterondersteuning van het concern Rotterdam is wat betreft de sturing belegd bij de clusters. Onder clusterondersteuning wordt verstaan alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Als gevolg van de vernieuwde BBV worden de kosten echter niet meer gepresenteerd als programma- / productkosten, maar genoemd onder het programma overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van deze kosten voor het gehele concern. De sturing vindt wel plaats vanuit de programma’s en producten.

2,5 %