Financieel Beeld

De prognose van de gemeente brede ICT kosten is in 2017 ca € 120 mln. Dit is per saldo € 2 mln hoger dan de oorspronkelijk begrote kosten. De hogere kosten zijn voornamelijk het gevolg van de intensivering op informatiebeveiliging en het toevoegen het resterende deel 2016 van de innovatiereserve aan de begroting. De onttrekking aan de nieuw gevormde reserves zoals Informatiebeveiliging is nog niet in deze prognose opgenomen.