Kengetallen

Loonkosten (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Stand Omissie

Mutaties
1e Herziening

Stand
1e Herziening

Realisatie
1e Herziening

Prognose
2017

Dienstverlening

48.730

-51

48.678

15.253

49.767

Maatschappelijke ontwikkeling

142.295

1.622

143.917

44.513

143.917

Stadsbeheer

172.232

-906

171.326

53.188

171.326

Stadsontwikkeling

104.776

867

105.643

31.475

105.613

Werk en Inkomen

91.522

-7.554

83.968

23.864

83.792

Bestuurs- en concern Ondersteuning

158.490

253

158.743

47.091

157.516

Van Werk Naar Werk

16.369

24

16.393

3.226

12.221

Directie Veilig

10.044

6.204

16.248

5.651

17.295

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

14.721

47

14.768

4.544

14.595

Concern

759.180

505

759.685

228.804

756.042

Kostenplaats Raad

6.127

-

6.127

1.934

6.245

Externe inhuur (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Stand Omissie

Mutaties
1e Herziening

Stand
1e Herziening

Realisatie
1e Herziening

Prognose 2017

Dienstverlening

1.995

144

2.138

885

1.995

Maatschappelijke ontwikkeling

6.437

2.054

8.491

4.279

8.491

Stadsbeheer

8.545

1.835

10.380

4.875

10.380

Stadsontwikkeling

11.128

3.651

14.780

4.777

14.962

Werk en Inkomen

3.072

7.780

10.852

5.784

10.983

Bestuurs- en concern Ondersteuning

15.944

542

16.486

5.529

18.027

Van Werk Naar Werk

-

-

-

111

503

Directie Veilig

-

-

-

63

63

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

246

300

546

387

600

Concern

47.368

16.305

63.673

26.690

66.004

Kostenplaats Raad

291

-

291

104

467