Gesprekscyclus

De organisatie wil de flexibiliteit van alle ambtenaren verhogen, de optimale inzet van hun kwaliteiten vergroten en de permanente ontwikkeling van alle ambtenaren verbeteren. Daarbij hoort ook een passend en flexibel instrument rondom de personeelsgesprekken.
In 2016 zijn 13 teams aan de slag gegaan met de vraag hoe het goede gesprek tussen de leidinggevende en medewerker kan worden gevoerd en vastgelegd. Eind 2016 zijn de eerste resultaten door de leidinggevenden geëvalueerd en op dit moment worden via een onderzoek ook de ervaringen van de medewerkers in kaart gebracht.
In februari 2017 konden ook andere leidinggevenden zich aanmelden voor het experimenteren met de gesprekscyclus. Daar hebben ruim 200 leidinggevenden gebruik van gemaakt, waarmee het experiment wordt uitgebreid naar ruim 3.000 medewerkers verdeeld over alle clusters.

De leidinggevende bepaalt (samen met het team/afdeling) hoe het experiment vormgegeven wordt. Het is een maatwerkmethode. Dit betekent dat binnen dit experiment de aanpak mag verschillen per afdeling, team of per medewerker.
De experimenten moeten aan twee elementen voldoen:

De basis is het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Dit kan in de vorm van bilaterale voortgangs- en/of teamgesprekken door het jaar heen.
Met elke medewerker wordt in het kalenderjaar 2017 minimaal één formeel gesprek (het evaluatiegesprek) gevoerd en vastgelegd en het personeelsdossier.

In 2017 evalueert het projectteam Vernieuwing Gesprekscyclus de experimenten om te leren van alle ervaringen. Zowel tussentijds als aan het eind van het jaar, dit zal in de volgende P&C producten aan de orde komen.