Afgeronde en lopende investeringen

Programma

Balanswaarde per 1 januari 2017

2017

2018

2019

2020

2021

Bestuur en dienstverlening

1.733

706

675

107

231

205

Openbare orde en veiligheid

2.114

559

544

459

402

294

Verkeer en Vervoer

90.717

14.138

14.324

13.404

10.029

9.131

Onderwijs

221

116

112

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

15.922

1.613

1.511

1.384

1.178

1.089

Volksgezondheid en zorg

2.917

889

1.800

2.157

1.800

1.367

Werk en inkomen

311

856

2.964

4.157

4.120

4.196

Beheer van de stad

310.763

52.496

58.186

59.386

58.506

68.962

Stedelijke inrichting

10.301

891

955

1.248

1.226

937

Ruimtelijke ontwikkeling

1.348.564

81.474

80.692

79.668

79.343

80.581

Algemene middelen

6.320

2.106

1.886

1.886

1.885

1.885

Overhead

336.811

34.945

32.767

30.899

27.558

23.447