IFR/ISV

De toekenning van middelen aan nieuwe investeringsprojecten vindt jaarlijks plaats bij de begroting. De Meerjaren Investeringsplanning (MIP) 2018 – 2021 vormt hiervoor het kader. Bij begroting 2018 zijn incidentele investeringsmiddelen beschikbaar waarmee in de MIP geen rekening was gehouden. Deze middelen worden voorgesteld als dekking van een aantal nieuwe projecten, die nog niet in de investeringsplanning waren opgenomen.

Onder 'Nieuwe projecten' wordt voorgesteld aan welke projecten de daadwerkelijk beschikbare middelen in 2018 uit te geven, terwijl onder dekkingsvoorstel 2018 de benodigde dekking van dit voorstel staat toegelicht. Daarnaast wordt het meerjarig verloop van het IFR toegelicht en is een overzicht te vinden van de lopende projecten die worden gedekt uit het IFR.