Meerjarige verloopstaat

Naam Reserve

2017

2018

2019

2020

2021

31-12-2016

Toev.

Ont.

Vrijval

31-12

Toev.

Ont.

Vrijval

31-12

Toev.

Ont.

Vrijval

31-12

Toev.

Ont.

Vrijval

31-12

Toev.

Ont.

Vrijval

31-12

Bestemmingsreserve Infrastructuur

9.209

0

3.423

1.500

4.286

0

950

0

3.336

0

979

0

2.357

0

1.007

0

1.350

0

1.007

0

343

Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit

154

0

0

0

154

0

154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve RECP

3.043

0

1.141

380

1.522

0

1.141

380

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Financieringsreserve

78.957

6.624

0

3.986

81.595

0

0

81.595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

1.883

0

1.321

0

562

0

0

0

562

0

0

0

562

0

0

0

562

0

0

0

562

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

532.096

42.739

78.423

0

496.412

24.473

62.046

0

458.839

17.723

41.492

0

435.070

35.829

47.701

0

423.198

39.452

27.821

0

434.829

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

534

0

315

0

219

0

0

0

219

0

0

0

219

0

0

0

219

0

0

0

219

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

22.660

9.664

15.239

0

17.085

9.265

13.958

0

12.392

9.026

13.068

0

8.350

8.986

12.818

0

4.518

0

3.426

0

1.092

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

164

0

0

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

0

0

0

503

0

0

0

503

0

0

0

503

0

0

0

503

0

0

0

503

Bestemmingsreserve ISV-3

77.773

0

11.714

646

65.413

0

8.600

0

56.813

0

7.490

0

49.323

0

5.796

0

43.527

0

5.473

0

38.054

Bestemmingsreserve Duurzaam

2.363

0

1.450

0

913

0

30

0

883

0

30

0

853

0

30

0

823

0

30

0

793

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

1.008

0

125

0

883

0

125

0

758

0

125

0

633

0

125

0

508

0

125

0

383

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

1.579

0

0

1.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

2.688

0

1.300

0

1.388

0

0

0

1.388

0

0

0

1.388

0

0

0

1.388

0

0

0

1.388

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

276

0

137

0

139

0

80

0

59

0

0

0

59

0

0

0

59

0

0

0

59

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

562

0

505

0

57

0

0

0

57

0

0

0

57

0

0

0

57

0

0

0

57

Bestemmingsreserve Verkiezingen

2.768

1.829

2.671

0

1.926

1.829

2.500

0

1.255

1.829

2.700

0

384

1.829

500

0

1.713

1.829

500

0

3.042

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

361

0

0

0

361

0

0

0

361

0

0

0

361

0

0

0

361

0

0

0

361

Kredietrisicoreserve

63.503

1.122

0

0

64.625

1.188

0

0

65.813

462

0

0

66.275

0

0

0

66.275

0

0

0

66.275

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

6.835

10.874

9.395

0

8.314

3.000

4.717

6.573

24

0

0

0

24

0

0

0

24

0

0

0

24

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

627

0

201

25

401

0

201

0

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

824

0

269

19

536

0

269

0

267

0

267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

2.100

0

0

2.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

22.753

0

415

0

22.338

0

0

0

22.338

0

0

0

22.338

0

0

0

22.338

0

0

0

22.338

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

27.798

0

22.435

0

5.363

0

0

0

5.363

0

0

0

5.363

0

0

0

5.363

0

0

0

5.363

Egalisatiereservere Rekenkamer

250

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

0

250

Egalisatiereservere Ombudsman

133

0

0

0

133

0

0

0

133

0

0

0

133

0

0

0

133

0

0

0

133

Egalisatiereservere Ombudsman derdengelden

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

91

0

0

0

91

0

0

0

91

0

0

0

91

0

0

0

91

0

0

0

91

Bestemmingsreserve WerkLocaties

1.032

0

362

0

670

0

342

0

328

0

0

0

328

0

0

0

328

0

0

0

328

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

2.866

0

1.435

0

1.431

0

0

0

1.431

0

0

0

1.431

0

0

0

1.431

0

0

0

1.431

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

69

0

33

18

18

0

0

0

18

0

0

0

18

0

0

0

18

0

0

0

18

Bestemmingsreserve Sport gebieden

2.928

70

829

217

1.952

0

0

0

1.952

0

0

0

1.952

0

0

0

1.952

0

0

0

1.952

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

539

239

778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

90

0

30

0

60

0

30

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

83

0

37

0

46

0

0

0

46

0

0

0

46

0

0

0

46

0

0

0

46

Bestemmingsreserve Economie gebieden

591

0

212

0

379

0

212

0

167

0

0

0

167

0

0

0

167

0

0

0

167

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

2.090

0

409

0

1.681

0

44

0

1.637

0

0

0

1.637

0

0

0

1.637

0

0

0

1.637

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

4.365

0

3.500

0

865

0

269

0

596

0

269

0

327

0

269

0

58

0

58

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

236

0

194

0

42

0

21

0

21

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

673

0

0

0

673

0

673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

35.007

64.925

39.763

0

60.169

0

60.167

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

12.750

6.750

6.776

0

12.724

6.750

6.007

0

13.467

0

4.492

0

8.975

0

4.026

0

4.949

0

0

0

4.949

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

962

0

0

0

962

0

0

0

962

0

0

0

962

0

0

0

962

0

0

0

962

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

0

0

0

2.253

0

0

0

2.253

0

0

0

2.253

0

0

0

2.253

0

0

0

2.253

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

607

2.000

2.607

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

1.510

0

0

0

1.510

0

0

0

1.510

0

0

0

1.510

0

0

0

1.510

0

0

0

1.510

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

25.426

0

1.011

1.000

23.415

0

0

0

23.415

0

0

0

23.415

0

0

0

23.415

0

0

0

23.415

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

1.700

0

340

0

1.360

0

340

0

1.020

0

340

0

680

0

340

0

340

0

340

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

815

0

91

0

724

0

0

0

724

0

0

0

724

0

0

0

724

0

0

0

724

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

4.695

0

2.978

0

1.717

0

0

0

1.717

0

0

0

1.717

0

0

0

1.717

0

0

0

1.717

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

3.400

0

2.600

0

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

999

540

0

0

1.539

0

0

0

1.539

0

0

0

1.539

0

0

0

1.539

0

0

0

1.539

Bestemmingsreserve groot onderhoud MBVB

0

1.000

0

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

Bestemmingsreserve Maastunnel

0

8.000

0

0

8.000

8.000

0

0

16.000

8.000

0

0

24.000

8.000

0

0

32.000

0

0

0

32.000

Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp

0

0

0

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

Algemene Reserve

147.650

0

135.256

0

12.394

35.902

0

0

48.296

0

3.543

0

44.753

340

0

0

45.093

57

0

0

45.150

In bovenstaande verloopstaat zijn de resultaatbestemmingen 2016 nog niet verwerkt. Voor meer informatie hierover zie onderdeel Bestemmingsvoorstellen jaarrekening. In de begroting 2018 zal de verloopstaat worden gepresenteerd inclusief vastgestelde resultaatbestemmingen.