ICT

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ICT worden in de ICT-paragraaf toegelicht.
Tevens wordt nader ingegaan op Privacy en Informatiebeveiliging en treft u informatie over de concernbrede ICT-kosten.