Personeel

De organisatie is in 2017 flink in beweging, een organisatie die flexibeler wordt ingericht. Zo kunnen medewerkers zich makkelijker en beter ontwikkelen, en kan goed worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen in de stad en op rijksniveau. Om inzicht te geven in deze ontwikkelingen treft u cijfers en kengetallen aan over arbeidskosten van de organisatie, de formatie en de bezetting, de gesprekscyclus en het verzuim.