Lopende investeringen

In deze sub-paragraaf worden de lopende investeringskredieten behandeld.
Voor de algemene toelichting omtrent dit onderdeel wordt verwezen naar Investeringen