Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Algemene middelen

9.683

9.683

9.683

9.683

9.683

Belastingen

9.683

9.683

9.683

9.683

9.683

Voorziening Belastinggeschillen

9.683

9.683

9.683

9.683

9.683

Beheer van de stad

7.780

7.780

7.780

7.780

7.780

Riolen en Gemalen

6.747

6.747

6.747

6.747

6.747

Voorziening Rioolheffing

900

900

900

900

900

Voorziening Verlegregeling SB

5.847

5.847

5.847

5.847

5.847

Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering

0

0

0

0

0

Water en Groen

0

0

0

0

0

Voorziening Bomenfonds

0

0

0

0

0

Wegen en Openbare verlichting

1.033

1.033

1.033

1.033

1.033

Voorziening Aquarel projecten

68

68

68

68

68

Voorziening Leges Leidingen

965

965

965

965

965

Bestuur en dienstverlening

52.661

53.917

55.474

57.032

58.590

College

52.010

53.394

54.779

56.165

57.551

Voorziening B & W fonds

406

406

406

406

406

Voorziening Pensioenen bestuurders

14.003

14.824

15.649

16.478

17.307

Voorziening Pensioenen Gebieden

37.601

38.164

38.724

39.281

39.838

Raad

651

523

695

867

1.039

Voorziening Commissiereizen

192

247

302

357

412

Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden

159

201

243

285

327

Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen

300

75

150

225

300

Cultuur, sport en recreatie

1.124

1.021

918

815

712

Cultuur

864

761

658

555

452

Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster

452

452

452

452

452

Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats

412

309

206

103

0

Sport en recreatie

260

260

260

260

260

Voorziening Scoren met Energie

260

260

260

260

260

Onderwijs

420

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

420

0

0

0

0

Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg

420

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

26.119

26.056

25.998

25.945

25.896

Commercieel vastgoed

0

0

0

0

0

Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant

0

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

784

721

663

610

561

Voorziening Verlegregeling SO

784

721

663

610

561

Grondzaken

25.335

25.335

25.335

25.335

25.335

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

9.132

9.132

9.132

9.132

9.132

Voorziening Verlegregeling Grondzaken

16.203

16.203

16.203

16.203

16.203

Maatschappelijk vastgoed

0

0

0

0

0

Voorziening BTW

0

0

0

0

0

Projectmanagement en engineering

0

0

0

0

0

Voorziening Project EU Transform

0

0

0

0

0

Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO)

0

0

0

0

0

Overhead

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628

Verzekeringen

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628

Voorziening Verzekeringen

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628

Stedelijke inrichting

1.074

774

774

774

774

Milieu

300

0

0

0

0

Voorziening Garantstelling C2 Deponie

300

0

0

0

0

Vergunningen en toezicht

774

774

774

774

774

Voorziening Funderingsleningen

600

600

600

600

600

Voorziening SV-leningen

174

174

174

174

174

Verkeer en vervoer

2.228

2.228

2.228

2.228

2.228

Stedelijke bereikbaarheid

2.228

2.228

2.228

2.228

2.228

Voorziening Parkeereisen

2.228

2.228

2.228

2.228

2.228

Werk en inkomen

888

888

888

888

888

Werk

888

888

888

888

888

Voorziening ESF

888

888

888

888

888