Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Algemene middelen

695.452

599.613

564.229

544.839

553.101

Beheer algemene middelen

613.857

599.613

564.229

544.839

553.101

Algemene Reserve

12.394

48.296

44.753

45.093

45.150

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

12.724

13.467

8.975

4.949

4.949

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

562

562

562

562

562

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

496.412

458.839

435.070

423.198

434.829

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

8.314

24

24

24

24

Bestemmingsreserve RECP

1.522

1

1

1

1

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

219

219

219

219

219

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

17.085

12.392

8.350

4.518

1.092

Kredietrisicoreserve

64.625

65.813

66.275

66.275

66.275

Financiering

81.595

0

0

0

0

Financieringsreserve

81.595

0

0

0

0

Beheer van de stad

9.360

17.020

24.680

32.340

32.000

Afvalinzameling

1.360

1.020

680

340

0

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

1.360

1.020

680

340

0

Wegen en Openbare Verlichting

8.000

16.000

24.000

32.000

32.000

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maastunnel

8.000

16.000

24.000

32.000

32.000

Bestuur en dienstverlening

3.447

2.601

1.709

3.038

4.367

Burgerzaken

2.650

1.979

1.108

2.437

3.766

Bestemmingsreserve Citylab

724

724

724

724

724

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.926

1.255

384

1.713

3.042

Dienstverlening (frontoffice)

57

57

57

57

57

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

57

57

57

57

57

Gebieden

42

21

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

42

21

0

0

0

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

544

544

544

544

544

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

91

91

91

91

91

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

50

50

50

50

Egalisatiereservere Ombudsman

133

133

133

133

133

Egalisatiereservere Ombudsman derdengelden

20

20

20

20

20

Egalisatiereservere Rekenkamer

250

250

250

250

250

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

154

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit

154

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

5.229

5.229

5.229

5.229

5.229

Cultuur

2.898

2.898

2.898

2.898

2.898

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

1.388

1.388

1.388

1.388

1.388

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

1.510

1.510

1.510

1.510

1.510

Sport en Recreatie

2.331

2.331

2.331

2.331

2.331

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

361

361

361

361

361

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

18

18

18

18

18

Bestemmingsreserve Sport gebieden

1.952

1.952

1.952

1.952

1.952

Economische zaken

2.588

2.034

2.034

2.034

2.034

Economie

2.588

2.034

2.034

2.034

2.034

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

1.539

1.539

1.539

1.539

1.539

Bestemmingsreserve Economie gebieden

379

167

167

167

167

Bestemmingsreserve WerkLocaties

670

328

328

328

328

Maatschappelijke Ondersteuning

2.253

2.253

2.253

2.253

2.253

Maatschappelijke Participatie en Activering

2.253

2.253

2.253

2.253

2.253

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

2.253

2.253

2.253

2.253

Onderwijs

2.437

1.967

1.500

1.500

1.500

Onderwijsbeleid

2.437

1.967

1.500

1.500

1.500

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

401

200

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

536

267

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

673

0

0

0

0

Veilig

673

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

673

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

119.044

109.181

100.443

93.371

86.833

Gebiedsontwikkeling

89.478

80.834

73.344

67.548

62.075

Bestemmingsreserve ISV-3

65.413

56.813

49.323

43.527

38.054

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

22.338

22.338

22.338

22.338

22.338

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

46

46

46

46

46

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

1.681

1.637

1.637

1.637

1.637

Grondzaken

27.701

26.751

25.772

24.765

23.758

Bestemmingsreserve Infrastructuur

4.286

3.336

2.357

1.350

343

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

23.415

23.415

23.415

23.415

23.415

Maatschappelijk vastgoed

1.865

1.596

1.327

1.058

1.000

Bestemmingsreserve groot onderhoud vastgoed

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

865

596

327

58

0

Overhead

0

0

0

0

0

Concernondersteuning

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

0

0

0

0

Stedelijke inrichting

3.272

3.162

3.132

3.102

3.072

Duurzaam

1.052

942

912

882

852

Bestemmingsreserve Duurzaam

913

883

853

823

793

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

139

59

59

59

59

Milieu

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

Vergunningen en toezicht

503

503

503

503

503

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

503

503

503

503

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

0

0

0

0

0

Verkeer en Vervoer

943

788

633

508

383

Parkeren

60

30

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

60

30

0

0

0

Stedelijke bereikbaarheid

883

758

633

508

383

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

883

758

633

508

383

Volksgezondheid en Zorg

7.594

16.794

16.794

16.794

16.794

Openbare Gezondheidszorg

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Zorg jeugd

5.363

5.363

5.363

5.363

5.363

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

5.363

5.363

5.363

5.363

5.363

Zorg volwassenen

800

10.000

10.000

10.000

10.000

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

800

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Werk en Inkomen

61.131

964

964

964

964

Werk

962

962

962

962

962

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

962

962

962

962

962

Inkomen

60.169

2

2

2

2

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

60.169

2

2

2

2