Bijstellingen

Bijstellingen programma (x1000)

Overhead

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Technische Wijzigingen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Oorspronkelijke begroting

-2.362

-2.362

-2.362

-2.362

-2.362

Wijzigingen omissieregeling

353

353

353

353

353

Bijstellingen voorjaarsnota

0

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

-2.010

-2.010

-2.010

-2.010

-2.010

Toelichting bijstellingen

Niet van toepassing