Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Lening- en garantieverstrekking

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen omissieregeling

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

0

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

0

0

0

0

0

Toelichting bijstellingen

Niet van toepassing