Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Projectmanagement en engineering

Technische Wijzigingen

202

-74

-74

-73

-73

Totaal

202

-74

-74

-73

-73

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Projectmanagement en engineering

Oorspronkelijke begroting

354

1.426

1.238

1.423

1.423

Wijzigingen omissieregeling

2

213

213

213

213

Bijstellingen voorjaarsnota

203

-73

-73

-73

-73

Totaal bijgestelde begroting

559

1.566

1.378

1.563

1.563

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Projectmanagement en Engineering

Toerekening overhead aan producten

189

-21

-25

-22

-22

Diversen

13

-53

-49

-51

-51

Totaal

202

-74

-74

-73

-73

Toerekening overhead aan producten (van € 189 tot - € 22)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 189 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.
Dit komt door het overhevelen van het centraal opleidingsbudget vanuit de clusteroverhead naar de diverse afdelingen.

Diversen (van € 13 tot - € 51)

Dit betreft kleine wijzigingen in de door te belasten (overhead)kosten.
Het centraal opleidingsbudget wordt vanuit de clusteroverhead overgeheveld naar diverse afdelingen.