Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Ramingsbijstellingen

-680

-1.920

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

-96

-49

-50

-50

Totaal

-680

-2.016

-49

-50

-50

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Oorspronkelijke begroting

-6.020

-5.975

-2.083

-2.085

-2.085

Wijzigingen omissieregeling

-85

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

-680

-2.016

-50

-50

-50

Totaal bijgestelde begroting

-6.785

-7.991

-2.133

-2.135

-2.135

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Programma Duurzaam

-680

-1.920

0

0

0

Totaal

-680

-1.920

0

0

0

Programma Duurzaam (van - € 680 tot - € 1,9 mln)

Om de ambities van het college naar aanleiding van het klimaatakkoord Parijs te halen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het Programma Duurzaam. Deze middelen worden ingezet voor verdere ontwikkeling van energiebesparingsmogelijkheden voor de Rotterdammer en het kunnen blijven voorzien in de toekomstige energiebehoefte op een robuuste en duurzame wijze. Daarnaast wordt ingezet op het behouden van de Rotterdamse koplopers positie op het gebied van klimaatbestendigheid en het verduurzamen van de eigen organisatie.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Actualisatie bestemmingsreserve Duurzaam

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Duurzaam (€ 0)

De begrote onttrekking van de bestemmingsreserve Duurzaam is in 2017 verhoogd om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te kunnen financieren.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Indexering 2018

0

-96

-49

-50

-50

Totaal

0

-96

-49

-50

-50

Indexering 2018 (van - € 96 tot - € 50)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting