Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Riolen en gemalen

Technische Wijzigingen

273

231

244

260

260

Totaal

273

231

244

260

260

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Riolen en gemalen

Oorspronkelijke begroting

8.123

8.205

8.290

8.394

8.394

Wijzigingen omissieregeling

-859

-860

-860

-860

-860

Bijstellingen voorjaarsnota

274

231

244

260

260

Totaal bijgestelde begroting

7.538

7.576

7.674

7.794

7.794

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Riolen en gemalen

Indexering 2018

0

- 15

- 2

14

14

Diverse mutaties

273

246

246

246

246

Totaal

273

231

244

260

260

Indexering 2018 (van - € 15 tot € 14)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Diverse mutaties (van € 273 tot € 246)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties.