Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare gezondheidszorg

Technische Wijzigingen

636

-68

-75

-74

-63

Totaal

636

-68

-75

-74

-63

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare gezondheidszorg

Oorspronkelijke begroting

-13.880

-11.269

-11.304

-11.253

-11.253

Wijzigingen omissieregeling

-894

-991

-1.002

-991

-991

Bijstellingen voorjaarsnota

635

-69

-76

-75

-64

Totaal bijgestelde begroting

-14.140

-12.329

-12.381

-12.319

-12.308

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare gezondheidszorg

Behavioural Insights Team (BIT)

250

0

0

0

0

Apparaatslasten

511

114

107

108

119

Indexering 2018

0

-7

-7

-7

-7

Diversen

-125

-175

-175

-175

-175

Totaal

636

-68

-75

-74

-63

Behavioural Insights Team (BIT) (€ 250)

Vanuit product Openbare Gezondheidszorg gaat er in 2017 € 250 naar product Dienstverlening (programma Bestuur en Dienstverlening) voor de invoering van BIT.

Apparaatslasten (van € 511 tot €119 )

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van € 334 in 2017 tot € 267 in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. De stijging komt voor een groot deel door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten.

Indexering 2018 (- € 7)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Diversen (van - € 125 tot - € 175)

Dit is het saldo van diverse mutaties, waaronder een verschuiving van het apparaats- naar programmabudget.