Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Markten

Technische Wijzigingen

1

-34

-31

-20

-20

Totaal

1

-34

-31

-20

-20

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Markten

Oorspronkelijke begroting

-776

-1.113

-1.116

-1.115

-1.115

Wijzigingen omissieregeling

0

-1

-1

-1

-1

Bijstellingen voorjaarsnota

1

-33

-31

-19

-19

Totaal bijgestelde begroting

-776

-1.148

-1.148

-1.135

-1.135

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Markten

Indexering 2018 en diverse technische mutaties

1

-34

-34

-20

-20

Totaal

1

-34

-31

-20

-20

Indexering 2018 en diverse technische mutaties (van € 1 tot - € 20)

De technische mutaties bestaan grotendeels uit de indexering 2018 en overige mutaties die binnen het concern saldo neutraal zijn. Door het verwerken van de indexering 2018 komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting. Voor de overige mutaties geldt dat enkele budgetten zijn herverdeeld en de clusteroverhead is aangepast.