Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Crisisbeheersing en brandweer

Ramingsbijstellingen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Technische Wijzigingen

0

-226

-226

-226

-226

Totaal

0

-1.226

-1.226

-1.226

-1.226

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Crisisbeheersing en brandweer

Oorspronkelijke begroting

-53.720

-53.720

-53.720

-53.720

-53.720

Wijzigingen omissieregeling

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

0

-1.226

-1.226

-1.226

-1.226

Totaal bijgestelde begroting

-53.720

-54.946

-54.946

-54.946

-54.946

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Crisisbeheersing en brandweer

FLO brandweer

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

FLO Brandweer (- € 1,0 mln)

De bonden en werkgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 25 maart 2017 op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de aanpassing van het FLO-overgangsrecht; een soort vroegpensioen-regeling voor brandweerpersoneel in de uitrukdienst. Een compleet beeld van de financiële consequenties is nog niet bekend. Aan het budget van directie Veilig is daarom meerjarig €1,0 mln toegevoegd voor de periode 2018-2021.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Crisisbeheersing en brandweer

Indexering 2018

0

-226

-226

-226

-226

Totaal

0

-226

-226

-226

-226

Indexering 2018 (- € 226)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.