Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

College

Technische Wijzigingen

300

-65

-65

-65

-65

Totaal

300

-65

-65

-65

-65

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

College

Oorspronkelijke begroting

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

Wijzigingen omissieregeling

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

300

-65

-65

-65

-65

Totaal bijgestelde begroting

-3.870

-4.236

-4.236

-4.236

-4.236

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

College

Eenmalige teruggave budget College

300

0

0

0

0

Indexering 2018

0

-65

-65

-65

-65

Totaal

300

-65

-65

-65

-65

Eenmalige teruggave budget College (€ 300)

Een eenmalige teruggave van budget door een verwachte onderbesteding op personeelskosten.

Indexering 2018 (- € 65)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.