Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Technische Wijzigingen

0

-174

-161

-161

-161

Totaal

0

-174

-161

-161

-161

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Oorspronkelijke begroting

-6.600

-6.600

-6.178

-6.178

-6.178

Wijzigingen omissieregeling

250

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

0

-174

-161

-161

-161

Totaal bijgestelde begroting

-6.350

-6.774

-6.339

-6.339

-6.339

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Indexering 2018

0

-174

-161

-161

-161

Totaal

0

-174

-161

-161

-161

Indexering 2018 (van -€ 174 tot - € 161)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.