Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raad

Technische Wijzigingen

100

-92

-92

-92

-92

Totaal

100

-92

-92

-92

-92

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raad

Oorspronkelijke begroting

-4.504

-4.504

-4.504

-4.504

-4.504

Wijzigingen omissieregeling

-250

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

100

-93

-93

-93

-93

Totaal bijgestelde begroting

-4.654

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raad

Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad

100

0

0

0

0

Indexering 2018

0

-92

-92

-92

-92

Totaal

100

-92

-92

-92

-92

Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad (€ 100)

De gemeenteraad heeft toegezegd € 100 aan budget over te dragen naar product Concernondersteuning als bijdrage aan het Verhaal van de Stad.

Indexering 2018 (- € 92)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.