Reserves en voorzieningen

Reserves

Aan de bestemmingsreserve RECP worden geen middelen toegevoegd.
De jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve Rotterdam Energy and Climate Programme (RECP) is ter dekking van een deel van de interne rentelasten van het product. In 2018 valt een deel van de reserve vrij ten bate van het algemeen beeld. Vanaf 2019 wordt de dekking van deze rentelast binnen het product gedekt door de toename van de dividendopbrengsten.

Voorzieningen

N.v.t.