Reserves en voorzieningen

Reserves

N.v.t.

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Projectmanagement en engineering

0

0

0

0

0

Voorziening Project EU Transform

0

0

0

0

0

Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO)

0

0

0

0

0