Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Grondzaken

27.701

26.751

25.772

24.765

23.758

Bestemmingsreserve Infrastructuur

4.286

3.336

2.357

1.350

343

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

23.415

23.415

23.415

23.415

23.415

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Grondzaken

25.335

25.335

25.335

25.335

25.335

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

9.132

9.132

9.132

9.132

9.132

Voorziening Verlegregeling Grondzaken

16.203

16.203

16.203

16.203

16.203