Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Milieu

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Milieu

300

0

0

0

0

Voorziening Garantstelling C2 Deponie

300

0

0

0

0