Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Duurzaam

1.052

942

912

882

852

Bestemmingsreserve Duurzaam

913

883

853

823

793

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

139

59

59

59

59

Voorzieningen

N.v.t.