Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Vergunningen en toezicht

503

503

503

503

503

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

503

503

503

503

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

0

0

0

0

0

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Vergunningen en toezicht

774

774

774

774

774

Voorziening Funderingsleningen

600

600

600

600

600

Voorziening SV-leningen

174

174

174

174

174