Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Wegen en Openbare Verlichting

8.000

16.000

24.000

32.000

32.000

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maastunnel

8.000

16.000

24.000

32.000

32.000

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Wegen en Openbare verlichting

1.033

1.033

1.033

1.033

1.033

Voorziening Aquarel projecten

68

68

68

68

68

Voorziening Leges Leidingen

965

965

965

965

965