Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Zorg jeugd

5.363

5.363

5.363

5.363

5.363

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

5.363

5.363

5.363

5.363

5.363

Voorzieningen

N.v.t.