Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Openbare Gezondheidszorg

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Voorzieningen

N.v.t.