Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Sport en Recreatie

2.331

2.331

2.331

2.331

2.331

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

361

361

361

361

361

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

18

18

18

18

18

Bestemmingsreserve Sport gebieden

1.952

1.952

1.952

1.952

1.952

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Sport en recreatie

260

260

260

260

260

Voorziening Scoren met Energie

260

260

260

260

260