Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Cultuur

2.898

2.898

2.898

2.898

2.898

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

1.388

1.388

1.388

1.388

1.388

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

1.510

1.510

1.510

1.510

1.510

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Cultuur

864

761

658

555

452

Voorziening Garantie exploitatie LantarenVenster

452

452

452

452

452

Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats

412

309

206

103

0