Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Onderwijsbeleid

2.437

1.967

1.500

1.500

1.500

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

401

200

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

536

267

0

0

0

Voorzieningen

N.v.t.