Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Parkeren

60

30

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

60

30

0

0

0

Voorzieningen

N.v.t.