Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Veilig

673

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

673

0

0

0

0

Voorzieningen

N.v.t.