Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Burgerzaken

2.650

1.979

1.108

2.437

3.766

Bestemmingsreserve Citylab

724

724

724

724

724

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.926

1.255

384

1.713

3.042

Voorzieningen

N.v.t.