Reserves en voorzieningen

Reserves

N.v.t.

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

College

52.010

53.394

54.779

56.165

57.551

Voorziening B & W fonds

406

406

406

406

406

Voorziening Pensioenen bestuurders

14.003

14.824

15.649

16.478

17.307

Voorziening Pensioenen Gebieden

37.601

38.164

38.724

39.281

39.838