Reserves en voorzieningen

Reserves

N.v.t.

Voorzieningen

Voorzieningen

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Raad

651

523

695

867

1.039

Voorziening Commissiereizen

192

247

302

357

412

Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden

159

201

243

285

327

Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen

300

75

150

225

300