Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Bestuur en dienstverlening

3.447

2.601

1.709

3.038

4.367

Burgerzaken

2.650

1.979

1.108

2.437

3.766

Bestemmingsreserve Citylab

724

724

724

724

724

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.926

1.255

384

1.713

3.042

Dienstverlening (frontoffice)

57

57

57

57

57

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

57

57

57

57

57

Gebieden

42

21

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

42

21

0

0

0

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

544

544

544

544

544

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

91

91

91

91

91

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

50

50

50

50

Egalisatiereservere Ombudsman

133

133

133

133

133

Egalisatiereservere Ombudsman derdengelden

20

20

20

20

20

Egalisatiereservere Rekenkamer

250

250

250

250

250

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

154

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit

154

0

0

0

0

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Bestuur en dienstverlening

52.661

53.917

55.474

57.032

58.590

College

52.010

53.394

54.779

56.165

57.551

Voorziening B & W fonds

406

406

406

406

406

Voorziening Pensioenen bestuurders

14.003

14.824

15.649

16.478

17.307

Voorziening Pensioenen Gebieden

37.601

38.164

38.724

39.281

39.838

Raad

651

523

695

867

1.039

Voorziening Commissiereizen

192

247

302

357

412

Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden

159

201

243

285

327

Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen

300

75

150

225

300