Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Openbare orde en veiligheid

673

0

0

0

0

Veilig

673

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

673

0

0

0

0

Voorzieningen

N.v.t.