Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Verkeer en Vervoer

943

788

633

508

383

Parkeren

60

30

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

60

30

0

0

0

Stedelijke bereikbaarheid

883

758

633

508

383

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

883

758

633

508

383

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Verkeer en vervoer

2.228

2.228

2.228

2.228

2.228

Stedelijke bereikbaarheid

2.228

2.228

2.228

2.228

2.228

Voorziening Parkeereisen

2.228

2.228

2.228

2.228

2.228