Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Economische zaken

2.588

2.034

2.034

2.034

2.034

Economie

2.588

2.034

2.034

2.034

2.034

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

1.539

1.539

1.539

1.539

1.539

Bestemmingsreserve Economie gebieden

379

167

167

167

167

Bestemmingsreserve WerkLocaties

670

328

328

328

328

Voorzieningen

N.v.t.