Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Cultuur, sport en recreatie

5.229

5.229

5.229

5.229

5.229

Cultuur

2.898

2.898

2.898

2.898

2.898

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

1.388

1.388

1.388

1.388

1.388

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

1.510

1.510

1.510

1.510

1.510

Sport en Recreatie

2.331

2.331

2.331

2.331

2.331

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

361

361

361

361

361

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

18

18

18

18

18

Bestemmingsreserve Sport gebieden

1.952

1.952

1.952

1.952

1.952

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Cultuur, sport en recreatie

1.124

1.021

918

815

712

Cultuur

864

761

658

555

452

Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster

452

452

452

452

452

Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats

412

309

206

103

0

Sport en recreatie

260

260

260

260

260

Voorziening Scoren met Energie

260

260

260

260

260