Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Volksgezondheid en Zorg

7.594

16.794

16.794

16.794

16.794

Openbare Gezondheidszorg

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Zorg jeugd

5.363

5.363

5.363

5.363

5.363

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

5.363

5.363

5.363

5.363

5.363

Zorg volwassenen

800

10.000

10.000

10.000

10.000

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

800

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Voorzieningen

N.v.t.