Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Werk en Inkomen

61.131

964

964

964

964

Werk

962

962

962

962

962

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

962

962

962

962

962

Inkomen

60.169

2

2

2

2

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

60.169

2

2

2

2

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Werk en inkomen

888

888

888

888

888

Werk

888

888

888

888

888

Voorziening ESF

888

888

888

888

888