Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Maatschappelijke Ondersteuning

2.253

2.253

2.253

2.253

2.253

Maatschappelijke Participatie en Activering

2.253

2.253

2.253

2.253

2.253

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

2.253

2.253

2.253

2.253

Voorzieningen

N.v.t.