Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Beheer van de stad

9.360

17.020

24.680

32.340

32.000

Afvalinzameling

1.360

1.020

680

340

0

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

1.360

1.020

680

340

0

Wegen en Openbare Verlichting

8.000

16.000

24.000

32.000

32.000

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maastunnel

8.000

16.000

24.000

32.000

32.000

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Beheer van de stad

7.780

7.780

7.780

7.780

7.780

Riolen en Gemalen

6.747

6.747

6.747

6.747

6.747

Voorziening Rioolheffing

900

900

900

900

900

Voorziening Verlegregeling SB

5.847

5.847

5.847

5.847

5.847

Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering

0

0

0

0

0

Water en Groen

0

0

0

0

0

Voorziening Bomenfonds

0

0

0

0

0

Wegen en Openbare verlichting

1.033

1.033

1.033

1.033

1.033

Voorziening Aquarel projecten

68

68

68

68

68

Voorziening Leges Leidingen

965

965

965

965

965