Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Stedelijke inrichting

3.272

3.162

3.132

3.102

3.072

Duurzaam

1.052

942

912

882

852

Bestemmingsreserve Duurzaam

913

883

853

823

793

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

139

59

59

59

59

Milieu

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

Vergunningen en toezicht

503

503

503

503

503

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

503

503

503

503

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

0

0

0

0

0

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Stedelijke inrichting

1.074

774

774

774

774

Milieu

300

0

0

0

0

Voorziening Garantstelling C2 Deponie

300

0

0

0

0

Vergunningen en toezicht

774

774

774

774

774

Voorziening Funderingsleningen

600

600

600

600

600

Voorziening SV-leningen

174

174

174

174

174